Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L. z 2016 r., nr 119, str. 1) Multi – Spedytor sp. z o.o. informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Multi – Spedytor sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Świętosławy Storrady 1,   71 – 602 Szczecin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Szczecinie KRS 0000731008  NIP PL8513224826, adres do korespondencji: Multi Spedytor sp. z o.o., ul.  Świętosławy Storrady 1; 71-602 Szczecin.
  2. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie osoby przez nas upoważnione: pracownicy Administratora i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki oraz  podmioty przetwarzające, którym zlecimy to zadanie.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawienia Państwu szczegółowej oferty naszych produktów, ofert, świadczonych przez nas usług lub innych informacji zgodnie z zapytaniem zawartym przez Pana/Panią w formularzu kontaktowym,   na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia.
  4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zobowiązań publicznoprawnych oraz do czasu wycofania przez Pana/Pani zgody na przetwarzanie Pana/Panią danych.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  7. Podanie przez Państwa danych osobowych w celach kontaktowych jest dobrowolne.
  8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz do jakichkolwiek firm reklamowo – konsultingowych.
  9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, np.: w formie profilowania. Nie zbieramy danych sensytywnych.