Wiadomości e-mail są własnością Multi Spedytor sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Świętosławy Storrady 1, 71-062 Szczecin zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000731008, NIP: 8513224826, REGON 380158235 i może zawierać informacje poufne i/lub prawnie chronione. Jeśli nie są Państwo właściwym adresatem (lub otrzymali Państwo te wiadomość na skutek pomyłki), prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć otrzymaną wiadomość. Każde nieautoryzowane kopiowanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie załączonej informacji jest zabronione.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Multi Spedytor sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Świętosławy Storrady 1, 71-062 Szczecin zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000731008, NIP: 8513224826, REGON 380158235 . Pani/Pana dane osobowe (m.in. imię i nazwisko, adres korespondencyjny/adres e-mail, telefon) znajdują w bazie danych Multi Spedytor sp. z o.o.

Pozyskaliśmy je w wyniku dotychczasowej współpracy. Państwa dane przetwarzane są w celach wynikających z obowiązków dotyczących świadczenia usług, w oparciu o przepisy na podstawie których Multi Spedytor sp. z o.o. prowadzi działalność. Dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi współpracuje Multi Spedytor sp. z o.o., na podstawie odrębnych umów – wyłącznie w celu realizacji naszych celów.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, sprostowania i usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia tych danych do innego administratora. W każdym czasie może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza RODO. Powyższe informacje dotyczą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów wskazanych powyżej i znajdujących się w bazie danych, pozyskanych w czasie dotychczasowej dzielności.

W każdym momencie może też Pani/Pan zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych. Wystarczy wysłać e-mail na adres biuro@multi-spedytor.pl

W każdej sprawie dotyczącej danych osobowych można kontaktować się poprzez e-mail: biuro@multi-spedytor.pl

Od 25 maja 2018 r. podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody o ile przetwarzanie odbywa się na jej podstawie albo zgłoszenia sprzeciwu. Okres ten może zostać przedłużony do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami.