Pozyskanie funduszy unijnych na ekspansję zagraniczną

W dniu 18 marca uczestniczyliśmy w spotkaniu na temat „pozyskania funduszy unijnych na ekspansję zagraniczną”, zorganizowanym przez Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego we współpracy z Głównym Punktem Informacyjnym oraz Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Spotkanie odbyło się w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Szczecinie.

Pogłębiamy nasze możliwości.